Kratka predstavitev ustanove

O nas

Javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje – ZSZD Nazarje nudi zdravstvene usluge prebivalcem Zgornje Savinjske doline.

Dežurna ambulanta in reševalna služba so v Zdravstveni postaji Mozirje, mladinsko zobozdravstvo se izvaja na lokaciji šole v Mozirju in Zdravstvene postaje na Ljubnem, vse ostale dejavnosti ter uprava zavoda pa v Zdravstveni postaji Nazarje.

V drugih krajih Zgornje Savinjske doline delajo zdravniki in zobozdravniki – koncesionarji (Luče ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Mozirje, Nazarje)

Splošne ambulante v ZD Nazarje

Ambulante spl./družinske medicine

V Zgornjesavinjske, ZD Nazarje imamo naslednje ambulante splošne in družinske medicine:

 • Zdravstvena postaja Nazarje,
  Zadrečka 14, 3331 Nazarje
 • Zdravstvena postaja Luče,
  Luče 106, 3334 Luče
 • Zdravstvena postaja Ljubno,
  Foršt 55, 3333 Ljubno ob Savinji

Zagotavljanje določenih specialističnih zdravstvenih storitev

Specialistične ambulante

V Zgornjesavinjskem zdravstvenem domu Nazarje izvajamo določene specialistične zdravstvene storitve:

 • Diabetološka ambulanta
 • Logopedska ambulanta
 • Okulistična ambulanta
 • Nevropsihiatrična ambulanta
 • Pulmološka ambulanta

Zagotavljanje zdravstvenih storitev

Zdravstvene službe

Vključuje službe, ki so skupnega pomena:

 • NMP
 • dežurna služba
 • reševalna služba
 • patronažna služba
 • fizioterapija
 • laboratorij
 • zdravstvena vzgoja
 • medicina dela
 • zobozdravstvo