ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

Naslov: Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje

T: 03/839-24-30
F: 03/839-24-80
E: info@zd-mozirje.si

Davčna št.: 43345654
Matična št.: 5206642
Podračun pri UJP: 01279-6030922515

Direktorica:  Darja Es, d.m.s.

Tajništvo: Jelen Jožica
tel.: 03/839-24-30
e-pošta: skupne.sluzbe@zd-mozirje.si

Knjigovodstvo:
Kostović Lora
Gračner Čuješ Majda
tel.: 03/839-24-34
e-pošta: uprava.zszd@siol.net

AOP – rač.obdelava podatkov, statistika
Mitja Ločičnik
tel.: 03 839 24 33
e-pošta: zszd.mozirje@siol.net

STOPITE V STIK Z NAMI