Varstvo osebnih podatkov

V Zgornjesavinjskem zdravstvenem domu Nazarje upoštevamo veljavno zakonodajo s področja GDPR – Varstvo osebnih podatkov.

V skladu s členom 37 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) objavljamo kontakne podatke pooblaščene osebe za varstvo podatkov v ZD Nazarje.

Pooblaščena oseba: 
E:
T: