ČAKALNE DOBE V ZGORNJESAVINJSKEM ZD NAZARJE

ODGOVORNA OSEBA ZA ČAKALNE DOBE V ZAVODU:

Ločičnik Mitja, mag. manag., dipl. zn. -pomočnik direktorja za zdravstveno nego
T: 041 741  814
E: mitja.locicnik@zd-mozirje.si

Pregled čakalnih v zdravstvu v Sloveniji: https://cakalnedobe.ezdrav.si/

SPECIALISTIČNA AMBULANTA
NA DAN
ČAKALNA  DOBA
ČAKAJOČI
Zelo hitro
hitro
redno
Zelo hitro
hitro
redno
Diabetolog  31.12.2018 74 dni 12 dni 12 dni 0 2 5
Okulist  31.12.2018 46 dni 46 dni 46 dni 4 60 75
Psihiater  31.12.2018 27 dni 27 dni 27 dni 3 5 10
Rentgen  31.12.2018 5 dni 5 dni 5 dni 3 4 6
Pulmolog  31.12.2018 14 dni 14 dni 14 dni 0 0 0
Fizioterapija  31.12.2018 14 dni 38 dni 52 dni 17 61 35
Zobozdravstvo mladina zdravljenje  31.12.2018 0 0 0 0 0 0
Zobozdravstvo mladina protetika  31.12.2018 0 0 0 0 0 0
Ortodontsko zdravljenje – prvi pregled  31.12.2018 580 dni 580 dni 580 dni / / 152
Ortodontski aparat  31.12.2018 3259 dni 3259 dni 3259 dni / / 268