Dispanzer za predšolsko in šolsko mladino ZP Mozirje

Varovanje zdravja predšolskih in  šolskih otrok ter mladostnikov poteka celostno, kar pomeni kurativno in preventivno varstvo skupaj. Namen preventivnih programov je aktivno spremljanje zdravja posameznika, odkrivanje zdravstvene problematike, ukrepanje in svetovanje. Preventivni pregledi se izvajajo skladno s strokovnimi navodili o izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Ambulanta MOZIRJE (Zadrečka cesta 14; 3331 Nazarje)
T: 03 837 08 07
E: otroska.mozirje@zszd.si


Ambulanta sprejema NOVE paciente!

Ambulanta ZP Mozirje

Zdravnik:
Rušit Salihi, dr. med., specialist pediatrije

Medicinska sestra:
Pamela Jelušić, diplomirana med. sestra
Špela Poljko, diplomirana med. sestra

ORDINACIJSKI ČAS


TOREK         7:00 – 14:00            (malica 10:00 – 10:30)


ČETRTEK   12:00 – 20:00           (malica 17:00 – 17:30)


Na pregled se lahko naročite po telefonu, po pošti ali e-pošti.

T: 03 837 08 07
E: otroska.mozirje@zszd.si


Čakalne dobe ni.
Število opredeljenih pacientov v otroškem in šolskem dispanzerju na dan 31.7.2022: 89.
Procentna obremenitev ambulante na dan 31.7.2022: 26,63%

ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK

Izvaja celotno zdravstveno varstvo otrok, posvetovalnico, preventivne preglede, cepljenje, zdravljenje bolnih otrok.
Sistematični pregledi malčkov v starosti 3 let pri psihologu in 5 let pri logopedu.

Nazarje, Luče, Solčava

Preglede izvaja:
Andreja Podlesnik Moličnik dr.med., spec.družinske med.

T: 03 838 41 33 (po dogovoru s patronažno sestro)
Ordinacijski čas: vsak četrtek od 12.00 – 14.00

ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK

Izvajamo vse dejavnosti s področja preventive (sistematske preglede, logoped, psiholog)
Na omenjene preglede so otroci pisno vabljeni.
Preventivni sistematski  pregledi se izvajajo pred vstopom v šolo, v 1.,3.,6. in 8. razredu osnovne šole.

Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče

Preglede izvaja:
Andreja Podlesnik Moličnik dr. med., spec. družinske med.

CEPLJENJE poteka skladno z določili republiškega imunizacijskega programa.

Luče, Solčava
Preventivne pregled izvaja:
Andreja Podlesnik Moličnik dr.med., spec.družinske med.

T: 03 838 41 33 (po dogovoru s patronažno sestro)
Ordinacijski čas: vsak četrtek od 12.00 – 14.00

Pri prebiranju vsebin na spletni ZD Nazarje strani se strinjate z uporabo piškotkov. Preberi več.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close