PSIHOLOŠKI PREGLEDI PREDŠOLSKIH OTROK

Psihologinja izvaja sistematske psihološke preglede triletnih otrok in nadaljnje kontrolne psihološke preglede predšolskih otrok.

Zdravstveni dom Nazarje

T: 03 839 24 30 (tajništvo)
T: 03 839 24 42 (samo ob četrtkih)
E: sabina.presicek@zd-mozirje.si

Zdravnica:
Sabina Prešiček, univ. dipl. psih.

Ordinacijski čas:
TOREK in ČETRTEK od 7.00 do 12.00

V kolikor se pregleda na določen termin ne morete udeležiti, to sporočite po telefonu ali elektronski pošti. Prosimo, da v obeh primerih sporočite tudi svojo telefonsko številko na katero ste dosegljivi.

T: 03 839 24 30 (tajništvo)
T: 03 839 24 42 (samo ob četrtkih)
E: sabina.presicek@zd-mozirje.si/

ZLOŽENKE ZA STARŠE »RAZVOJNI MEJNIKI«

Načini, kako se vaš otrok igra, uči, govori in vede, nudijo pomembne informacije o njegovem razvoju. V zloženkah za starše predstavljamo razvojne mejnike oz. spretnosti, ki jih večina otrok zmore pri določeni starosti. Z njihovo pomočjo lahko spremljate potek otrokovega razvoja.

Zloženke najdete na spletni strani (spodaj): http://www.zd-velenje.si/oddelki/predsolske-ambulante/