Spoštovani,

obveščamo vas, da lahko do potrdila o opravljenem HAGT (hitrem antigenskem testu) BREZPLAČNO DOSTOPATE na portalu zVEM www.zvem.ezdrav.si  pod zavihkom eDokumenti (dokument z naslovom Povzetki testiranj). Za dostop potrebujete digitalno potrdilo, ki si ga uredite na Upravni enoti. Priporočamo, da si ga uredite, ker lahko z njim dostopate in elektronsko urejate tudi vse druge osebne zadeve z državo (vpogledi v osebne dokumente, kazenske točke v prometu, različne vloge, ki se lahko vlagajo elektronsko namesto na upravnih enotah …), ne samo zdravstvenih. Če pri tem potrebujete pomoč, vam ga nudijo na Upravnih enotah.

V kolikor želite, da Vam PISNO POTRDILO kljub temu izdamo, znaša cena potrdila 10,00 EUR. Plačilo je možno samo v gotovini, na lokaciji testiranja (kjer prejmete tudi potrdilo).

ZSZD Nazarje