REŠEVALNA SLUŽBA

ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE
ZADREČKA CESTA 14, 3331 NAZARJE
REŠEVALNA POSTAJA MOZIRJE
T: 03 837 08 08
M: 041 741 134
M: 031 741 134
E: resevalna@zd-mozirje.si

Nenujne in sanitetne prevoze v Zgornjemsavinjskem zdravstvenem domu izvajamo od ponedeljka do petka med 06:00 in 22.00 , v sobotah pa med 06:00 in 14:00 uro. Nujni prevozi pa se izvajajo 24 ur na dan vsak dan v tednu.

Nujni prevozi

Nujni prevozi štejejo tisti prevozi, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo zdravniško pomoč in preprečiti najhujšo možno posledico za življenje ali zdravje zavarovane osebe, za zdravje drugih, in v vseh primerih, ko zavarovana oseba potrebuje takojšnje nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.

Nenujni prevozi

Za nenujne prevoze štejejo tisti prevozi z reševalnim vozilom ali drugim prevoznim sredstvom:

  • ko gre za prevoz nepokretne zavarovane osebe, vendar ne zaradi reševanja življenja ali nujnega medicinskega posega,
  • ki se izvedejo zato, ker bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali z osebnim avtomobilom za zdravje zavarovane osebe lahko škodljiv,ali nemogoče
  • ko zdravstveno stanje zavarovane osebe terja spremstvo zdravstvenega delavca.

Sanitetni prevozi

Sanitetni prevoz je prevoz pacienta, ki med prevozom ne potrebuje spremstva ali zdravstvene oskrbe zdravstvenega delavca, prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim vozilom pa bi lahko bil za njegovo zdravje škodljiv. Med te prevoze spadajo tudi dializni in onkološki bolniki.

REŠEVALCI V REŠEVALNI POSTAJI IN NUJNI MEDICINSKI POMOČI

DAVID KRAMER, zdravstveni reševalec – vodja
E: david.kramer@zd-mozirje.si

VINKO BIZJAK, voznik-reševalec

ROBERT PODKRIŽNIK, tehnik zdravstvene nege 
E: 
robert.podkriznik@zd-mozirje.si

JURIJ KRAJNER, tehnik zdravstvene nege
E: jure.krajner@zd-mozirje.si

VLADIMIR KRŽAČEK, zdravstveni reševalec
E: vladimir.krzacek@zd-mozirje.si

MATJAŽ ŠTRUCLJ  tehnik zdravstvene nege
E: matjaz.struclj@zd-mozirje.si

MARKO PETKOVIĆ tehnik zdravstvene nege
E: marko.petkovic@vzd-mozirje.si