Dispanzer medicine dela

Dispanzer za medicino dela , prometa in športa (DMDPŠ) izvaja preventivno zdravstveno varstvo delavcev.

Zdravstvene preglede opravljamo na osnovi predhodnega dogovora prijave sprejemamo po telefonu.

Odgovorna oseba:  sr. Darja Es
T:
031 722 615
T:
03 839 24 42

Čas naročanja: vsak delovni dan  od 8h-13h

Za prehodni oziroma usmerjeni obdobni zdravstveni pregled prosimo, da prinesete s seboj napotnico za predhodni ali usmerjeni obdobni preventivni pregled, ki jo izpolni delodajalec, z žigom in podpisom; osebni dokument, vozniško dovoljenje, če se zaposlujete kot voznik, izvide specialistov, če z njimi razpolagate in bi lahko vplivali na oceno delovne sposobnosti;  za predhodni pregled zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite pri osebnem zdravniku)

Pridite tešč; če ste sladkorni bolnik s sabo prinesite diabetični karton.

Plačnik storitev je naročnik oz. izdajatelj napotnega dokumenta, če na njem ni navedeno drugače.