Nujna medicinska pomoč in dežurna služba

V času rednih ambulant je za urgentne primere v ambulanti in na terenu zadolžena ekipa, ki jo sestavljata zdravnik in zdravstveni tehnik / medicinska sestra.

Telefonska številka za nujne primere je:
03 837 08 00 ali 112

V delavnikih ponoči (od 20.00 do 7.00) in v soboto, nedeljo ter praznik (od sobote od 7.00 do ponedeljka do 7.00) je organizirana dežurna služba v ZP Mozirje.

Razpored dežurstev po ambulantah (1.2. – 28.2.2019)

RAZPORED DEŽURSTEV OD 1.2.2019 DO 28.2.2019 PO AMBULANTAH
Dan Dat.                          
Dopoldne od 7. do 13.ure Popoldne od 13. do 20. ure
petek 1 Dr. Leskovšek B. Dr. Podbregar A.
sobota 2 DEŽURNA MOZIRJE
nedelja 3 DEŽURNA MOZIRJE
ponedeljek 4 Dr. Planko M. Dr. Roščić I.
torek 5 Dr. Planko M. Dr. Leskovšek B.
sreda 6 Dr. Planko M. Dr. Poznič K.
četrtek 7 Dr. Roščić I. Dr. Planko M.
petek 8 DEŽURNA MOZIRJE
sobota 9 DEŽURNA MOZIRJE
nedelja 10 DEŽURNA MOZIRJE
ponedeljek 11 Dr. Planko M. Dr. Roščić I.
torek 12 Dr. Planko M. Dr. Leskovšek B.
sreda 13 Dr. Planko M. Dr. Podlesnik Moličnik A.
četrtek 14 Dr. Poznič K. Dr. Planko M.
petek 15 Dr. Planko M. Dr. Podlesnik Moličnik A.
sobota 16 DEŽURNA MOZIRJE
nedelja 17 DEŽURNA MOZIRJE
ponedeljek 18 Dr. Poznič K. Dr. Vasov D.
torek 19 Dr. Podlesnik Moličnik Dr. Vasov D.
sreda 20 Dr. Vasov D. Dr. Podlesnik Moličnik A.
četrtek 21 Dr. Vasov D. Dr. Planko M.
petek 22 Dr. Planko M. Dr. Fürst K.
sobota 23 DEŽURNA MOZIRJE
nedelja 24 DEŽURNA MOZIRJE
ponedeljek 25 Dr. Podbregar A. Dr. Vasov D.
torek 26 Dr. Planko M. Dr. Leskovšek B.
sreda 27 Dr. Planko M. Dr. Poznič K.
četrtek 28 Dr. Vasov D. Dr. Planko M.